Regulamin odwiedzin w RCN

Poznaj szczegóły dotyczące odwiedzin

Podstawowe regulacje dla odwiedzających

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie.
Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań, zabiegów oraz czynności wykonywanych z pacjentem, a także prywatności innych chorych
Dzieci poniżej 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
Osobom odwiedzającym zakazuje się: palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, wnoszenia broni oraz wprowadzania zwierząt na teren Regionalnego Centrum Nefrologii.
Zakazane są wizyty osób odwiedzających, które mają objawy przeziębienia  lub innej choroby zakaźnej (wizyty mogą skutkować poważnymi powikłaniami u pacjentów).
Podczas pobytu w szpitalu należy zachować ciszę i spokój.
Pomoc rodziny w czynnościach pielęgnacyjnych tylko po uzgodnieniu z personelem medycznym (pielęgniarka, lekarz)

Naruszenia

W przypadku naruszenia postanowień dotyczących odwiedzin, dyżurny personel ma prawo zażądać od osoby odwiedzającej natychmiastowego opuszczenia terenu Szpitala i wezwać na pomoc pracowników ochrony lub Policji.