Zasady przyjęć

do poradni nefrologicznej
Łatwa Rejestracja
Łatwa rejestracja - zapoznaj się z poniższymi informacjami i wybierz formę kontaktu z nami.
Różne lokalizacje
Nasze poradnie nefrologiczne znajdziesz w Szczecinku i Miastku, oraz nowa poradnia nefrologiczna w Bytowie!
Opinia specjalisty
Umów się na wizytę i dowiedz się wiecej.
Zabierz dokumenty
Jeżeli usługi świadczony są w ramach NFZ - koniecznie zabierz wymagane dokumenty. Szczegóły poniżej.

Poradnia nefrologiczna Szczecinek

lek. Paweł Haraziński
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
dr n. med. Michał Wruk
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
lek. Sylwia Mielczarek-Chyl
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog
lek. Lidia Roman
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Poradnia nefrologiczna Miastko

lek. Paweł Haraziński
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
lek. Sylwia Mielczarek-Chyl
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, diabetolog
lek. Lidia Roman
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Rejestracja

Do poradni nefrologicznej należy się zarejestrować i ustalić termin wizyty wraz z godziną. Możliwości rejestracji:
  • osobiście - codziennie od godz. 8.00 - 14.30
  • telefonicznie - codziennie od godz. 8.00 - 14.30 (nr tel. 094 37 27 380)
  • przez osoby trzecie - jak wyżej.
Do Poradni Nefrologicznej w ramach NFZ konieczne jest skierowanie. Może je wystawić każdy lekarz lub szpital: np. lekarz rodzinny, lekarz specjalista, np.: diabetolog, kardiolog, internista itp.. Skierowanie może być wystawione również po pobycie w szpitalu. Czasami lekarz kieruje do nefrologa po obejrzeniu wyników badań i uważa, że wizyta jest pilna. Podczas ustalania terminu wizyty należy poinformować o tym, ponieważ terminy wizyt mogą być odległe. W przypadku skierowania pilnego, osoba rejestrująca skonsultuje zlecenie i wyniki badań z nefrologiem i ten zweryfikuje potrzebę pilności terminu. Poradnia Nefrologiczna funkcjonuje w ramach umowy z NFZ. Dlatego obowiązują limity miesięczne wizyt. W przypadku nagłych sytuacji lub nieprawidłowych, niepokojących wyników badań termin wizyty ustalany jest po konsultacji z nefrologiem. Należy pamiętać również, że skierowanie do poradni oznacza, że stan zdrowia nie zagraża bezpośrednio życiu. Sytuacje z koniecznością natychmiastowego udzielenia pomocy to wskazanie do skierowania na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Oddział Nefrologii.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty ubezpieczenia niezbędne do korzystania z Porad i Leczenia w ramach NFZ
1. Potwierdzenie prawa do świadczeń w ramach NFZ - z dniem 01 stycznia 2013 roku pacjent korzystający ze świadczeń w ramach NFZ powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości - dowód osobisty wraz z nr PESEL.
2. Uprawnienia do korzystania z leczenia potwierdzane są za pomocą systemu e-WUŚ. Jeżeli aktualne ubezpieczenie nie zostanie potwierdzone elektronicznie a pacjent jest pewien, że ma prawo do korzystania ze świadczeń w ramach NFZ, składa oświadczenie na druku otrzymanym w rejestracji lub izbie przyjęć.
3. Jeżeli nie złoży oświadczenia wykonanie świadczenia będzie płatne.
Osoby bez ubezpieczenia mogą korzystać z porad i leczenia w poradni nefrologicznej w ramach pełnej odpłatności, wg cennika ustalonego przez Prezesa RCN. Przyjęcia pacjentów poza umową z NFZ odbywają się w dniach i godzinach nie objętych umową z NFZ. Umawiając wizytę w rejestracji należy uprzedzić o braku ubezpieczenia. Na pierwszą wizytę należy zabrać:
  • dokument tożsamości
  • skierowanie do Poradni Nefrologicznej
  • wyniki badań, na podstawie których pacjent został skierowany
  • wcześniejsza dokumentacja leczenia, badań, karty informacyjne