Jakość

Polityka jakości: Celem Regionalnego Centrum Nefrologii jest czynić jak najwięcej dla zdrowia i życia pacjenta poprzez wykorzystywanie dostępnych technologii i metod leczenia, wiedzy i umiejętności oraz zasad etyki wykwalifikowanej kadry, a także poprzez doskonalenie systemu zarządzania jakością dla minimalizowania zagrożeń w procesach klinicznych, uwzględniając podejście biznesowe i analizę wskaźników procesów. 

Posiadane certyfikaty

Regionalne Centrum Nefrologii posiada System Zarządzania Jakością w Usługach Sektora Ochrony Zdrowia zgodny z normami EN 15224:2012, PN-EN ISO 9001:2008.
USŁUGI SEKTORA OCHRONY ZDROWIA
EN ISO 15224:2013-04E
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008
NAJLEPSZY PROJEKT WDROŻENIA LEAN MANAGEMENT
w Polsce