Dializa gościnna

Zakres usług CUM Dializa Sp. z o.o.
Pacjenci przewlekle dializowani, którzy z różnych powodów chcą skorzystaćz dializ w naszym ośrodku zawsze są mile widziani i otoczeni fachową opieką. Jeżeli chcesz skorzystać z zabiegów dializy w naszej stacji wyślij zapytanie mailem bądź zadzwoń. W ciągu kilku godzin skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia szczegółów.

Oddział opieki długoterminowej

Bardzo ważna informacja dla pacjentów dializowanych, trwale unieruchomionych w łóżku, niesamodzielnych oraz ich rodzin: Regionalne Centrum Nefrologii w Szczecinku uruchomiło oddział opieki długoterminowej dla chorych dializowanych, którzy wymagają całodobowej opieki i pomocy. W oddziale oferujemy 24-godzinny pobyt, specjalistyczną opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez pielęgniarki, opiekunki medyczne, nadzór lekarski oraz specjalistyczną opiekę nefrologiczną w zakresie dializoterapii w ośrodku.