LDL Aferezy

zmniejszenie stężenia LDL cholesterolu
Od lipca 2016 w Regionalnym Centrum Nefrologii w Szczecinku wykonywane są zabiegi LDL-aferezy. Jest to metoda leczenia pozwalająca w krótkim czasie dramatycznie zmniejszyć stężenie LDL cholesterolu u chorych, u których nie udaje się osiągnąć tego innymi metodami. LDL-afereza jest metodą leczenia zarezerwowaną dla chorych, u których mimo stosowania maksymalnej tolerowanej farmakoterapii nie uzyskuje się istotnego zmniejszenia cholesterolu frakcji LDL. Według zaleceń NLA z 2015 roku LDL aferezy można rozważyć w u chorych, którzy po 6 miesiącach nie uzyskali adekwatnej odpowiedzi na maksymalną tolerowaną terapię lekową, przy czym poziomy adekwatnej odpowiedzi są różne w zależności od postaci hipercholesterolemii, co przedstawiono w tabeli 1.
Skuteczność obniżenia stężenia cholesterolu LDL metodą LDL aferezy jest bardzo duża – pozwala, w ciągu trwającego 2-4 godzinnego zabiegu, zredukować stężenia LDL o 60-80%. Jednak efekt ten jest przejściowy, dlatego aferezy muszą być powtarzane, co 1-2 tygodnie. W warunkach polskich, uwzględniając możliwości rozliczenia procedury LDL aferezy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zabiegi te wykonywane są co 2 tygodnie. Leczenie LDL aferezami zmniejsza częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, a także zmniejsza wielkość blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.
Jak każdy zabieg w krążeniu pozaustrojowym, tak i LDL afereza wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Wśród nich wymienia się hipotensję, zawroty i bóle głowy, nudności i wymioty, napadowe zaczerwienienie, bóle w klatce piersiowej, niedokrwistość, bóle brzucha, bradykardię, duszność, hemolizę i małopłytkowość. W związku z tym, że w Regionalnym Centrum Nefrologii wykonuje się ponad 1000 zabiegów hemodializ i hemodiafiltracji miesięcznie, które są zabiegami trudniejszymi technicznie od LDL aferez, nasz personel medyczny jest doskonale przygotowany do prowadzenia leczenia LDL aferezami. Dodatkowo wiedza i doświadczenia zdobyte podczas pobytu w ośrodku leczenia aferezami w Rostoku (Niemcy), gdzie tą metodą leczonych jest 50 chorych (jest to największy ośrodek w Europie), pomagają nam w zapewnieniu chorym najwyższego poziomu opieki medycznej.
Tabela 1. Zalecenia dotyczące stosowania LDL aferez zaproponowane przez panel ekspertów amerykańskich w 2015 roku.
LDL aferezy można rozważyć w u chorych, którzy po 6 miesiącach nie uzyskali adekwatnej odpowiedzi na maksymalną tolerowaną terapię lekową definiowaną jako:
1. dla hipercholesterolemii homozygotycznej jest to stężenie LDL cholesterolu >300mg/dl
2. dla hipercholesterolemii heterozygotycznej jest to stężenie LDL cholesterolu >300mg/dl, przy współistnieniu do 1 czynnika ryzyka*
3. dla hipercholesterolemii heterozygotycznej jest to stężenie LDL cholesterolu >200mg/dl, przy współistnieniu 2 lub więcej czynników ryzyka* lub przy współwystępowaniu lipoproteiny (a) w stężeniu > 50 mg/dl
4. dla hipercholesterolemii heterozygotycznej z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (rozpoznana choroba wieńcowa lub inna choroba sercowo-naczyniowa lub cukrzyca) jest to stężenie LDL cholesterolu >160mg/dl
*czynniki ryzyka: 1. Wiek – mężczyźni >45 lat, kobiety > 55 lat, 2.Wywiad rodzinny w kierunku przedwczesnej choroby wieńcowej (55 lat dla mężczyzn i 65 lat dla kobiet w pierwszym stopniu pokrewieństwa), 3. Obecne palenie tytoniu, 4. Nadciśnienie tętnicze, 5. Niskie stężenie HDL cholesterolu (<40 mg/dl dla mężczyzn i < 50mg/dl dla kobiet)

Piśmiennictwo:

  • Jacobson TA, Ito MK, Maki KC, Orringer CE, Bays HE, Jones PH, McKenney JM, Grundy SM, Gill EA, Wild RA, Wilson DP, Brown WV. National lipid association recommendations for patient-centered management of dyslipidemia: part 1--full report. J Clin Lipidol. 2015; 9:129-69.
  • http://hipercholesterolemia.com.pl