W ramach leczenia pacjenta w poradni nefrologicznej, na oddziale nefrologicznym i stacji dializ odbywa się wstępna kwalifikacja pacjenta do przeszczepu nerki. Wspomagamy także program przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych. Mając na uwadze zdrowie pacjenta, staramy się dostosować program leczenia do każdego chorego, wybierając najlepszy sposób.